Meghívó

Közös nagyböjti készületre hívjuk és várjuk kedves vásárlóinkat, olvasóinkat, látogatóinkat és minden kedves érdeklődőt a KÉSZ és az Élesztő Ház közös rendezvényére

2020. március 18-án (szerdán)
17.00 órakor az Élesztő Házban.

A program során versekkel, kisebb történetekkel, közös zenéléssel, énekléssel készülnénk Húsvét ünnepére.

Ha valaki szívesen elmondana egy verset, rövid történetet, esetleg egy tanúságtételt az est folyamán azt nagy szeretettel fogadjuk.

Várjuk együtt Krisztus feltámadásának ünnepét!

Élesztő Ház

Az Élesztő Ház projektgazdája és működtetője az Élesztő Alapítvány. Az Alapítvány alapító okiratában rögzített célja a keresztény értékek közvetítése és megjelenítése az emberek között, különös figyelmet fordítva Krisztus követésére cselekedettel és szóval.

A projekt átfogó célja beindítani és működtetni egy olyan, mindenki számára nyitott, többfunkciós közösségi létesítményt Tatabánya központi helyén, amely az evangéliumot, Isten országának örömhírét hirdeti és közvetíti szolgáltatásaiban és azok tartalmában.

A megvalósítás során kiemelt szerepet kap a könyv, elsősorban a Szentírás, mint Isten örök és változhatatlan Igéje, amelyet a mi üdvösségünkre adott, valamint Szent Benedek Regulája, amely immár másfél ezer éve ad fogódzót a Krisztust serényen követni akaró világiaknak is.

Megkeresni és megmenteni, ami elveszett. (Lk. 19,10)

Alapszemléletünk

Az Élesztő Alapítvány alapítója, valamint Kuratóriumának tagjai hitüket gyakorló, családos, több gyermeket nevelő római katolikus férfiak, akik mind hitéletükben, mind világi apostolkodásukban a katolikus egyház hierarchiájához illeszkedve tevékenykednek.

„Ez az apostolkodás azonban nem merül ki az élet tanúságtételében; az igazi apostol keresi az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse Krisztust, mind a nem hívőknek, hogy hitre vezesse, mind a hívőknek, hogy tanítsa, erősítse és buzdítsa őket; mert „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14), és mindenki szívében visszhangoznia kell az Apostol szavainak: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16)

„Mivel pedig korunkban új kérdések merülnek föl, és a vallást, az erkölcsi rendet, sőt magát az emberi társadalmat is alapjaiban fölforgatni akaró súlyos tévedések pusztítanak, ez a Szent Zsinat szívből buzdítja a világi hívőket, hogy valamennyien az Egyház szelleme szerint – képességeiknek és képzettségüknek megfelelően – hatékonyan vegyék ki részüket a keresztény elvek kibontásában, megvédésében, és korunk problémáira való helyes alkalmazásában.” (Apostolicam Actuositatem 6.)

CÍMÜNK

2800 Tatabánya, Béla király krt. 66.

NYITVATARTÁS

Hétfő-Péntek
09:00-17:00 (12:30-13:00 zárva)

TELEFON

+36 34 791 826

E-MAIL

info@elesztoalapitvany.hu