Élesztő Ház

Az Élesztő Ház létrehozója és működtetője az Élesztő Alapítvány, melynek alapító okiratában rögzített célja a keresztény értékek közvetítése és megjelenítése az emberek között, különös figyelmet fordítva Krisztus követésére cselekedettel és szóval.

A cél beindítani és működtetni egy olyan, mindenki számára nyitott, többfunkciós közösségi létesítményt Tatabánya központi helyén, amely az evangéliumot, Isten országának örömhírét hirdeti és közvetíti szolgálatai által.

A megvalósítás során kiemelt szerepet kap a könyv és a csend.

A könyvek közül elsősorban a Szentírás, mint Isten örök és változhatatlan Igéje, amelyet a mi üdvösségünkre adott, valamint Szent Benedek Regulája, amely immár másfél ezer éve ad fogódzót a Krisztust serényen követni akaró világiaknak is.

A csend Isten nyelve, amelyen keresztül formálja át teremtményét, az embert. A csend már megvan, csak meg kell találni a világban kívül, és a lelkünkben belül. Ez a megújulás a szemlélődő imádság útján valósulhat meg.

Rendszeres alkalmaink

Napközi imaóra minden hétköznap 12:30-13:00
(Bencés zsolozsma, csendes ima)
Vesperás minden hétköznap 17:00-17:30
(Bencés zsolozsma, csendes ima)

Az imaórákban zsoltárokat, bibliai himnuszokat imádkozunk. A szent zsolozsma az idő megszentelésének az eszköze, a lelki élet ritmusát megadó napi többszöri imára a Szentírás és az első keresztények gyakorlata is buzdít minket, keresztényeket.

Szemlélődő ima alkalmak szerdánként vannak.

A szemlélődő imaalkalmakon szavak és gondolatok nélkül Isten jelenlétének egyszerű megtapasztalást keressük közösségben, vezető segítségével.
Javasoljuk, hogy az aktuális lehetőségekről facebook oldalunkon tájékozódjanak!

Előre rögzített időpontokban szombatonként egész napos szemlélődő lelkigyakorlat.
Személyes beszélgetés, lelki segítés hitbeli kérdésekben,
élethelyzeti elakadásokban előzetesen egyeztetett időpontban.

Megkeresni és megmenteni, ami elveszett. (Lk. 19,10)

Alapszemléletünk

Az Élesztő Alapítvány alapítója, valamint Kuratóriumának tagjai hitüket gyakorló, családos, több gyermeket nevelő római katolikus férfiak, akik mind hitéletükben, mind világi apostolkodásukban a katolikus egyház hierarchiájához illeszkedve tevékenykednek.

„Ez az apostolkodás azonban nem merül ki az élet tanúságtételében; az igazi apostol keresi az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse Krisztust, mind a nem hívőknek, hogy hitre vezesse, mind a hívőknek, hogy tanítsa, erősítse és buzdítsa őket; mert „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14), és mindenki szívében visszhangoznia kell az Apostol szavainak: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16)

„Mivel pedig korunkban új kérdések merülnek föl, és a vallást, az erkölcsi rendet, sőt magát az emberi társadalmat is alapjaiban fölforgatni akaró súlyos tévedések pusztítanak, ez a Szent Zsinat szívből buzdítja a világi hívőket, hogy valamennyien az Egyház szelleme szerint – képességeiknek és képzettségüknek megfelelően – hatékonyan vegyék ki részüket a keresztény elvek kibontásában, megvédésében, és korunk problémáira való helyes alkalmazásában.” (Apostolicam Actuositatem 6.)

KERESSE FEL FACEBOOK OLDALUNKAT,
AHOL NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKAT
KAPHAT RÓLUNK!
CÍMÜNK

2800 Tatabánya, Béla király krt. 66.

NYITVATARTÁS

Hétfő-Péntek
09:00-17:00 (12:30-13:00 zárva)

TELEFON

+36 34 791 826

E-MAIL

info@elesztoalapitvany.hu